Огарь Світлана Володимирівна
   
Освіта

Харківський державний фармацевтичний інститут; спеціальність-провізор,1983 р.
Харківський державний економічний університет; спеціальність - економіст, 1998 р.

Вчене звання, вчений ступінь

Кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри організації та економіки фармації

Підвищення кваліфікації

Всеукраїнська науково-практична конференція «Досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи навчання у ВМ(Ф) НЗ України», 2008 р.

Академічні посади ІСМВ, Доцент
Дисципліни, що викладає Бухгалтерський облік
Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльністі
Розрахунки у зовнішній торгівлі
Зразкові публікації

Робочий журнал з методичними вказівками для студентів 3-го курсу факультету економіки і менеджменту по дисципліні «Бухгалтерський облік». – Х-в, 2005, 22 с.