Крюков Олексій Ігорович
 
Освіта Харківський державний університет ім. О. М. Горького; спеціальність - історія,1984 р.
Вчене звання, вчений ступінь Доктор наук з державного управління, доцент кафедри політології і соціології
Підвищення кваліфікації Доктор наук з державного управління зі спеціальності: теорія та історія державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, 2007 р.
Академічні посади ІСМВ, Професор
Дисципліни, що викладає Політологія
Зразкові публікації

«Політико-управлінська еліта України як чинник державотворення» монографія. – Х-в, 2006, 300 с.