Грінченко Ганна Василіївна

Прізвище, ім'я та

по батькові

 

Грінченко Анна Василівна

Освіта

Вища повна. Харківський національний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди

Вчене звання, вчений ступінь

Магістр економічної теорії, аспірант каф. Історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету ім.Г.С.Сковороди

Підвищення кваліфікації

 

Академічні посади

 

Дисципліни, що викладає

 Фінансовий менеджмент, Україна в системі світогосподарських зв'язків, Ціноутворення на світових товарних ринках, Менеджмент і маркетинг, Вступ до спеціальності «Міжнародні економічні відносини», Економіка східних країн

1.  Духовне виховання особистості в традиціях православя та релігій країн Сходу// Наукові записки Київського університету «Східний світ»: Збірка наукових праць VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Україна та Схід у ХХІ столітті: діалог мов, культур, цивілізацій та педагогічних систем» ( 26 березня 2010 р.). – К.: «Фенікс», 2010. – 196 с.

2.  Виховання духовності як філософсько-педагогічна проблема сучасності// «Освіта і доля нації». Перспективи та орієнтири розвитку українського суспільства: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2010 р.). – Х.: ХНПУ, 2010. – 144 с.

3.  Покращання конкурентоздатності національного господарства України в умовах СОТ// «Україна в міжнародному контексті»: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (для студентів і молодих науковців) (22 грудня 2009 р). – Х.: ІСМВ «ХК»,2009. – 245 с.