Институт Востоковедения и Международных Отношений
ИМВО Харьковский коллегиум
Українська Русский English ??? ?? T?rk?e ??????? ???? ????? Indonesia
ukrainian russian english japan chinese turkish arabic persian indonesian
 
Authorisation
Login
Password
Registration
Haberler
22.12.2011
Конференція в Інституті сходознавства і міжнародних відносин "Харківський колегіум"

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА І

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

«ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ»

Шановні студенти і молоді науковці!

     Запрошуємо Вас узяти участь у щорічній  Міжвузівській науково-практичній конференції, присвяченій  Дню працівника дипломатичної служби, що відбудеться  22 грудня 2011 року в ПВНЗ « Інституті сходознавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум» «Україна і світ: політичні, економічні та культурологічні питання». Заявки на участь у конференції та статті  учасників приймаються до 15-го грудня 2011 року.

  Із запитаннями звертатися до оргкомітету конференції.

Контактна інформація:

Проспект Постишева,4

61039, м. Харків, Україна

е-mail: institut@collegium.kharkov.ua

тел.: + 38 057 370 51 63

         +38 057 719 60 88

+ 38 0982381721- Винник Олена Павлівна

Напрям роботи конференції відбуватиметься за такими секціями:

1.     Проблеми підготовки дипломатичних кадрів в  Україні: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.

2.     Міжнародні відносини: політика, історія, право.

3.     Інтеграційні процеси та зовнішньоекономічні зв’язки України: співпраця з ЄС та східними державами, економіка, менеджмент.

4.     Сходознавство і релігієзнавство.

5.     Методика викладання східних та європейських мов(науково-методичний семінар).

6.     Термінологія фахових галузей.

 

Вимоги до оформлення матеріалів

Формат паперу: А4 ( 210-297).

Обсяг статті:  3-5 сторінок.

Шрифт: Times New Roman.

Розмір шрифту:12 пт.

Міжрядковий інтервал:1,5пт.

Абзац: 1, 25 см.

Параметри берегів сторінки – 2 см.

    У правому верхньому куті прізвище, імя, по батькові автора, нижче – назва організації чи закладу. На наступному рядкові – учений ступінь, звання.

    Заголовок статті ( 12 пт., жирний, центрований, уся назва заголовними літерами).

    Основний текст ( вирівнювання по ширині).

Посиланя подаються у квадратних дужках [1, с.30].

 Список джерел та літератури подається після статті в алфавітному порядку (12пт., вирівнювання ліворуч).

 Оформлення статті відбувається згідно з формою 23 з переліку та формам документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних  працівників, запроваджені наказом ВАК України від 3 березня 2008 року.

               

Організаційний внесок складає:

 для  аспірантів, здобувачів та молодих науковців – 50 гр.;

для студентів – безкоштовно.

Матеріали будуть опубліковані у збірнику.

Організаційний внесок має бути перерахований до дня початку конференції або внесений у день конференції до бухгалтерії закладу.

  Реквізити:

Одержувач: ПВНЗ інститут сходознавства  і міжнародних відносин « Харківський колегіум», 61039 м. Харків, пр.Постишева, 4.

Код ЗКПО 14091839

Поточний  рахунок: №26004000073438 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023

У квитанції обовязково вказати П.І.Б., внесок за участь у науково- практичній конференції.

                                                          

Заявка

Прізвище, імя, по батькові учасника:

Назва навчального закладу або установи:

Науковий керівник:

Науковий ступінь, звання:

Тема доповіді:

Назва секції:

Адреса, телефон:

Електронна адреса:

Потреба у житлі:

 

Регламент

Виступ на пленарному засіданні- 10 хв.

На секційному-5хв.

Робочі мови:

Українська, російська, англійська, японська, китайська, арабська, турецька, індонезійська.

 

Оргкомітет конференції

Голова оргкомітету- Юрченко Лідія Павлівна, канд. пед. наук, професор, ректор інституту.

Заступник голови оргкомітету- Винник Олена Павлівна, канд.філол. наук,проректор з наукової роботи.

 Члени оргкомітету:

Лантух  Валерій Васильович-доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин.

Крюков Олексій Ігорович – доктор наук з державного управління, професор кафедри міжнародних відносин.

Щедрін Анатолій Трохимович – доктор наук з культурології, професор, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Відповідальний секретар оргкомітету – Лахнова Вікторія Олександрівна.


Украинская Баннерная Сеть
© IOSIR "Kharkiv Collegium", 2008. All rights reserved.