Институт Востоковедения и Международных Отношений
ИМВО Харьковский коллегиум
Українська Русский English ??? ?? T?rk?e ??????? ???? ????? Indonesia
ukrainian russian english japan chinese turkish arabic persian indonesian
 
Авторизація
Логін:
Пароль:
Зареєструватись
Новини
15.10.2012
Запрошуємо Вас узяти участь у щорічній Міжвузівській науково-практичній конференції, присвяченій Дню працівника дипломатичної служби.

                       ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ІНСТИТУТ      СХОДОЗНАВСТВА І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

                                «ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ»

                              Шановні студенти і молоді науковці!

     Запрошуємо Вас узяти участь у щорічній  Міжвузівській науково-практичній конференції, присвяченій  Дню працівника дипломатичної служби, що відбудеться  20 грудня 2012 року в ПВНЗ « Інституті сходознавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум» «Україна і світ: політичні, економічні та культурологічні питання». Заявки на участь у конференції та статті  учасників приймаються до 15-го листопада 2012 року.

  Із запитаннями звертатися до оргкомітету конференції.

Контактна інформація:

Проспект Постишева,4

61039, м. Харків, Україна

е-mail: institut@collegium.kharkov.ua

тел.: + 38 057 370 51 63

         +38 057 719 60 88

         +38 097 52 17 467 (Сітко Ірина Василівна)

Напрям роботи конференції відбуватиметься за такими секціями:

1.      Проблеми підготовки дипломатичних кадрів в  Україні: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.

2.      Міжнародні відносини: політика, історія, право.

3.      Інтеграційні процеси та зовнішньоекономічні зв’язки України: співпраця з ЄС та східними державами, економіка, менеджмент.

4.      Сходознавство і релігієзнавство.

5.      Методика викладання східних та європейських мов(науково-методичний семінар).

6.      Термінологія фахових галузей.

 

                                   Вимоги до оформлення матеріалів

Формат паперу: А4 ( 210-297).

Обсяг статті:  3-5 сторінок.

Шрифт: Times New Roman.

Розмір шрифту:12 пт.

Міжрядковий інтервал:1,5пт.

Абзац: 1, 25 см.

Параметри берегів сторінки – 2 см.

    У правому верхньому куті прізвище, імя, по батькові автора, нижче – назва організації чи закладу. На наступному рядкові – учений ступінь, звання.

    Заголовок статті ( 12 пт., жирний, центрований, уся назва заголовними літерами).

    Основний текст ( вирівнювання по ширині).

Посиланя подаються у квадратних дужках [1, с.30].

 Список джерел та літератури подається після статті в алфавітному порядку (12пт., вирівнювання ліворуч).

 Оформлення статті відбувається згідно з формою 23 з переліку та формам документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних  працівників, запроваджені наказом ВАК України від 3 березня 2008 року.

               

                            

  Організаційний внесок складає:

 для  аспірантів, здобувачів та молодих науковців – 80 гр.;

для студентів – безкоштовно.

Матеріали будуть опубліковані у збірнику.

Організаційний внесок має бути перерахований до дня початку конференції або внесений у день конференції до бухгалтерії закладу.

  Реквізити:

Одержувач: ПВНЗ інститут сходознавства  і міжнародних відносин « Харківський колегіум», 61039 м. Харків, пр.Постишева, 4.

Код ЗКПО 14091839

Поточний  рахунок: №26004000073438 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023

У квитанції обовязково вказати П.І.Б., внесок за участь у науково- практичній конференції.

                                                          

                                                                Заявка

Прізвище, імя, по батькові учасника:

Назва навчального закладу або установи:

Науковий керівник:

Науковий ступінь, звання:

Тема доповіді:

Назва секції:

Адреса, телефон:

Електронна адреса:

Потреба у житлі:

 

                                                     Регламент

Виступ на пленарному засіданні- 10 хв.

На секційному-5хв.

                                                     Робочі мови:

Українська, російська, англійська, японська, китайська, арабська, турецька, індонезійська.

 

                                           Оргкомітет конференції

Голова оргкомітету- Юрченко Лідія Павлівна, канд. пед. наук, професор, ректор інституту.

Заступник голови оргкомітету – Сітко Ірина Василівна, канд. наук з держ. упр., проректор з навчально-методичної роботи.

 Члени оргкомітету:

Лантух  Валерій Васильович-доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин.

Теплова Наталія Анатоліївна – канд. наук з держ. упр., завідувач кафедри східних і європейських мов.

Щедрін Анатолій Трохимович – доктор наук з культурології, професор, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Відповідальний секретар оргкомітету – Голубєва Наталія Володимирівна.


Украинская Баннерная Сеть
© ІСМВ "Харківський колегіум", 2008. Всі права захищені.